Nodweddion diogelwch mewn ceir

I amddiffyn gyrwyr a theithwyr rhag anaf difrifol mewn damwain neu wrthdrawiad, mae gan geir nodweddion diogelwch:

Mae'r rhain i gyd yn cynyddu amser ardrawiad, gan leihau'r grym ar y bobl yn y car.

O Ail Ddeddf Newton bydd y fformiwla hon yn rhoi'r grym ar y car mewn gwrthdrawiad.

\text{F}={\text{m.a}}={\text{m.}}\frac{\text{v - u}}{\text{t}}

Dydy'r nodweddion diogelwch ddim yn newid màs y car, y buanedd cychwynnol na'r buanedd terfynol, ond maen nhw'n cynyddu'r amser ardrawiad, t yn y fformiwla. Wrth i'r amser ardrawiad gynyddu, mae'r grym ar y bobl yn y car yn mynd yn llai gan dy fod yn rhannu â gwerth mwy.

Mae terfynau cyflymder mewn ardaloedd â llawer o gerddwyr – fel ysgolion – yn cael eu gostwng i 20 milltir yr awr, fel bod grym ac egni cinetig cerbyd mewn ardrawiad yn llawer llai. Pan mae buanedd car yn dyblu, mae'r grym ardrawiad yn dyblu a'r egni cinetig yn cynyddu bedair gwaith. Gallai hynny arwain at wrthdrawiad angheuol.

Move on to Test
next