Tirffurfiau arfordirol – CBAC

1

Pa fath o dirffurf sy’n gallu cael ei achosi gan fandiau o graig galed a meddal?

2

Beth yw llyfndir tonnau?

3

Beth yw’r prif brosesau erydiad sy’n ffurfio ogof?

4

Pa fath o donnau sy’n ffurfio traethau?

5

Pa un o’r rhain sy’n dirffurf bach?

6

Beth yw un o’r prosesau sy’n gysylltiedig â ffurfiad tafod?

7

Pa ffactor sy’n effeithio ar gyfraddau newid ffurfiadau pentir a bae?

8

Enghraifft o ba fath o dirffurf yw Creigiau Old Harry?

9

Pa fath o forlin yw arfordir Dorset?

10

Sut mae gweithgaredd dyn wedi effeithio ar y tirffurfiau arfordirol yng Nghricieth?