Cyfrannedd union

Mae dau newidyn mewn cyfrannedd union pan fyddan nhw’n cynyddu neu’n lleihau yn yr un gymhareb, ee cynyddu rhywbeth drwy ei ddyblu, neu ei leihau drwy ei haneru.

Dyma broblem nodweddiadol:

Question

Pris deuddeg pensil ydy \({72}~c\). Beth ydy pris \({30}\) pensil?

I ddatrys y broblem hon, mae angen gwybod pris un pensil.

Rydyn ni’n gwybod mai \({72}~c\) ydy pris \({12}\) pensil, felly os rhannwn ni \({72}\) â \({12}\) fe gawn ni bris un pensil:

\[{72}\div{12} = {6}\]

Felly pris \({1}\) pensil ydy \({6}~c\). Nawr mae angen canfod pris \({30}\) pensil. Mae angen lluosi \({6}~c\) â \({30}\).

\({{6}\times{30} = {180}~c}\).

Felly \(\pounds{1.80}\) ydy pris \({30}\) pensil.

Os cefaist ti drafferth canfod yr ateb, y dull sylfaenol i’w gofio ydy bod angen rhannu â’r nifer rwyt ti’n ei wybod, wedyn lluosi â’r nifer rwyt ti eisiau ei wybod.

Rho gynnig ar hon:

Question

Mae Siani’n prynu \({15}\) pin ffelt. Maen nhw’n costio \(\pounds{2.85}\). Beth fyddai cost \({20}\) pin ffelt?

Yr ateb ydy \(\pounds{3.80}\).

Rwyt ti’n rhannu \({2.85}\) â \({15}\), wedyn lluosi’r ateb â \({20}\).

Os cefaist ti drafferth canfod yr ateb, rho gynnig ar lenwi’r bylchau yn y fan hon:

Question

Pris \({15}\) pin ffelt ydy \(\pounds{2.85}\).

Pris \({1}\) pin ffelt ydy \(\pounds{2.85}\div{?}~=\pounds{0.19}\).

Felly byddai \({20}\) pin ffelt yn costio \({\pounds{0.19}\times{20}~= \pounds{3.80}}\).

Move on to Test
next