Hoffwn

This verb can be used to discuss anything you – or someone else – would like, eg where you would like to go on holiday, what you would like to do over the weekend, what you would like to see in your area, what you would like to do in the future. The key words in these examples are would like.

Read what these people have to say about their area.

Hoffwn i gael sinema newydd yn yr ardal.

Sam

Hoffwn i gael pwll nofio newydd yn yr ardal achos rhaid cadw'n heini.

Ceri

Hoffwn i gael mwy o gyfleusterau i bobl ifanc yn fy ardal i achos does dim byd yma i bobl ifanc.

Tom

What would you like to have in your area? Why not make a list, using Hoffwn i gael... or Hoffwn i weld...?

If you wanted to talk about what someone else would like, you would need to change the Hoffwn i... to Hoffai John/e/o/hi... You may need to do this if you are responding to a reading passage, for example.

Read what Ceri says about her area.

Fy ardal i

Mae fy ardal i’n hardd ond does dim byd yma i bobl ifanc. Hoffwn i gael parc beiciau BMX yma achos dw i’n mwynhau reidio fy meic BMX. Hefyd, hoffwn i gael bar coffi neu gaffi rhader mwyn cyfarfod â fy ffrindiau yno.

Question

Beth hoffai Ceri gael yn yr ardal?

Hoffai Ceri gael parc BMX a bar coffi neu gaffi rhad yn yr ardal.