Hafaliadau a fformiwlâu

1

Datrysa {3.2y}~=~{16}

2

Datrysa {z}~–~{5.4}~=~{10.8}

3

Datrysa {3x}~–~{6}~=~{21}

4

Datrysa \frac{2y}{3}+{2}={12}

5

Mae hyd un ochr petryal yn {z}~–~{4} a hyd yr ail ochr yw 9. Ysgrifenna fynegiad ar gyfer arwynebedd y petryal.

6

Canfydda fynegiad ar gyfer arwynebedd y siâp isod. Dylet roi dy ateb yn ei ffurf symlaf.

Siâp cyfansawdd chwe ochr wedi ei wneud o 2 betryal. Mae pedair o’r ochrau wedi eu labelu ag 8, 2x + 8, 4 ac x.

7

Gwna {p} yn destun y fformiwla {3p}~+~{2}~=~{ab}

8

Gwna {r} yn destun y fformiwla \frac{3b}{r}={s}^{2}

9

Gwna {q} yn destun y fformiwla {4}\sqrt{q}={12a}

10

Mae gan yr hafaliad {x}^{3}+{x}^{2}-{10}={40} ateb rhwng 3 a 4. Gan ddefnyddio dull profi a gwella, canfydda’r ateb hwn yn gywir i 1 lle degol.