Y byd (Iddewiaeth) test questions

1

Ym mha ran o’r Torah y mae stori’r creu?

2

Sut mae Iddewon yn credu y cafodd y byd ei greu?

3

Mewn sawl dydd y creodd Duw y byd a phopeth ynddo?

4

Adroddiad manwl am beth a roddir yn Genesis 2?

5

Pa fudiadau o fewn Iddewiaeth sy’n cydnabod y gall damcaniaeth y Glec Fawr a’u credoau crefyddol fynd law yn llaw?

6

Sut mae Iddewon yn credu y gall esblygiad a chredoau crefyddol weithio gyda’i gilydd?

7

Beth yw ystyr y term stiwardiaeth?

8

Beth yw Tu B’Shevat?

9

Beth yw moeswers stori Honi a’r Goeden Garob?