A oes modd cysoni damcaniaeth y Glec Fawr ag Iddewiaeth?

Mae Iddewon Uniongred yn credu gan fod y Torah yn rhodd gan Dduw, fod yn rhaid bod popeth ynddo yn llythrennol wir. Mae unrhyw beth sy’n gwrth-ddweud y Torah yn ddrwg. Felly, mae damcaniaeth y Glec Fawr yn mynd yn groes i’w credoau. Maen nhw’n credu bod gan y Torah fwy o awdurdod na gwyddoniaeth gan ei fod yn dod oddi wrth Dduw.

Er efallai nad yw’r rhan fwyaf o Iddewon Diwygiedig, Iddewon Rhyddfrydol a rhai Iddewon Uniongred yn credu bod stori’r creu yn llythrennol wir ym mhob manylyn, mae llawer yn cydnabod bod Duw wrth y llyw ar ddechreuad y bydysawd ac mai Duw wnaeth oruchwylio’r broses.

Maen nhw’n credu y gallant ddysgu gwersi o’r stori hefyd am bwysigrwydd dynol ryw a’r cyfrifoldeb sydd gan ddynol ryw dros weddill y cread. Maen nhw’n deall hefyd fod stori Genesis yn hyrwyddo’r gred fod y byd yn werthfawr ac, os yw’n bodoli yn y modd y bwriadodd Duw, ei fod yn dda.

Mae llawer o Iddewon yn cydnabod bod dealltwriaeth gwyddonol yn tyfu wrth i fodau dynol ddarganfod mwy am y bydysawd. Maen nhw’n derbyn damcaniaeth y Glec Fawr a dydyn nhw ddim yn meddwl bod hyn yn effeithio ar eu cred yn Nuw fel Creawdwr pob peth.