A oes modd cysoni damcaniaeth y Glec Fawr ag Iddewiaeth?

Mae Iddewon Uniongred yn credu gan fod y Torah yn rhodd gan Dduw, fod yn rhaid bod popeth ynddo yn llythrennol wir. Felly mae rhai Iddewon Uniongred yn credu bod y byd wedi ei greu mewn saith diwrnod. Gan eu bod yn credu bod Duw yn hollalluog, maen nhw'n credu byddai Duw wedi gallu creu'r bydysawd, bron ar unwaith, heb wrth-ddweud y dystiolaeth am ddamcaniaeth y Glec Fawr.

Mae Iddewon Uniongred eraill yn disgrifio cyfeiriadau at ddyddiau'r creu fel alegori, neu maen nhw'n ystyried bod cyfnod o amser yn gallu cyfeirio at gyfnod sy'n para miliynau o flynyddoedd.

Er efallai nad yw’r rhan fwyaf o Iddewon Diwygiedig nag Iddewon Rhyddfrydol yn credu bod stori’r creu yn llythrennol wir ym mhob manylyn, mae llawer yn cydnabod bod Duw wrth y llyw ar ddechreuad y bydysawd ac mai Duw wnaeth oruchwylio’r broses.

Maen nhw’n credu y gallan nhw ddysgu gwersi o’r stori hefyd am bwysigrwydd dynol ryw a’r cyfrifoldeb sydd gan ddynol ryw dros weddill y creu. Maen nhw’n deall hefyd fod stori Genesis yn hyrwyddo’r gred fod y byd yn werthfawr ac, os yw’n bodoli yn y modd y bwriadodd Duw, ei fod yn dda.

Mae llawer o Iddewon yn cydnabod bod dealltwriaeth wyddonol yn tyfu wrth i fodau dynol ddarganfod mwy am y bydysawd. Maen nhw’n derbyn damcaniaeth y Glec Fawr a dydyn nhw ddim yn meddwl bod hyn yn effeithio ar eu cred yn Nuw fel Creawdwr pob peth.