Haneru llinell

Ystyr haneru llinell yw torri llinell yn union yn ei hanner. Mae’n bosib cyfeirio ato hefyd fel llunio hanerydd perpendicwlar, gan y bydd y llinell rwyt ti’n ei llunio ar ongl sgwâr i’r llinell wreiddiol.

Bydd arnat ti angen cwmpas, pensil a phren mesur. Paid â chael gwared ar unrhyw linellau llunio, bydd y rhain yn dangos dy fod wedi defnyddio cwmpas yn hytrach na mesur lle dylai’r llinell fod.

Llinell o bwynt A i bwynt B

Haneru llinell

I haneru’r llinell hon, rhaid i ti osod dy gwmpas ychydig dros hanner hyd y llinell. Cadwa dy gwmpas y maint hwn am weddill y cwestiwn