Gweithredoedd gorfodol (Islam) test questions

1

Beth yw’r Shahadah?

2

Pa biler ffydd yw'r Shahadah?

3

Pwy yw'r proffwyd sy'n cael ei enwi yn y Shahadah?

4

Pa ffracsiwn o gyfoeth sy'n cael ei roddi fel Zakat?

5

Beth yw enw’r arfer Mwslimaidd dewisol o roi mwy i elusen?

6

Pryd mae Mwslimiaid yn ymprydio yn ystod Ramadan?

7

Beth yw ystyr y gair halal?

8

Am faint mae Mwslimiaid yn ymprydio yn ystod Ramadan?

9

Yn ystod Ramadan, rhaid i Fwslimiaid ymprydio a hefyd ymatal rhag pa un o'r canlynol?

10

Beth yw enw’r seremoni genedigaeth lle mae'r Shahadah yn cael ei adrodd?