Astudiaeth achos

Mae ymprydio'n golygu mwy na mynd heb fwyd a dŵr am fis. Yng Nghaerdydd, mae llawer o Fwslimiaid wedi penderfynu rhoi cymorth ymarferol i bobl mewn angen, ac felly maen nhw wedi casglu bwyd yn ystod Ramadan i'w ddosbarthu i bobl ddigartref y ddinas ac i gynorthwyo banciau bwyd.

Move on to Test
next