Ymprydio yng Nghymru

Rhaid i bob Mwslim ymprydio yn ystod Ramadan. Does dim rhaid i bobl ymprydio os ydyn nhw'n:

  • oedrannus
  • beichiog
  • gwael
  • ifanc iawn

Mae nifer o heriau'n wynebu Mwslimiaid sy'n byw yng Nghymru ac sy'n ymprydio'n flynyddol.

Mae ymprydio yng Nghymru yn ystod misoedd y gaeaf yn golygu bod hyd y dydd yn fyrrach nag yn ystod misoedd yr haf. Gan fod Ramadan yn rhan o'r calendr Mwslimaidd, mae union fis Ramadan yn newid bob blwyddyn. Mae hyn yn golygu bod gofynion ymprydio'n llawer mwy heriol yn ystod misoedd yr haf yng Nghymru nag yn y gaeaf.

Mae disgwyl i blant ysgol hŷn ddilyn yr ympryd. Mae hyn yn golygu bod yn yr ysgol drwy'r dydd heb fwyd na dŵr. Mae hyn yn gallu bod yn arbennig o heriol wrth gymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol heb gael bwyd na dŵr yn ystod y dydd. Yn ystod misoedd yr haf, mae hi'n gallu bod yn anodd iawn cwblhau arholiadau ffurfiol tra'n ymprydio.

Mae ymprydio hefyd yn gallu bod yn arbennig o anodd i oedolion sy'n gweithio, yn enwedig mewn swyddi corfforol, yn ystod misoedd yr haf. Mewn cymunedau Mwslimaidd mawr, fel yng Nghaerdydd, Casnewydd ac Abertawe, mae Mwslimiaid yn gallu rhoi cefnogaeth i'w gilydd yn ystod yr ympryd. Mae'n gallu bod yn anoddach i Fwslimiaid sy'n byw mewn cymunedau mwy anghysbell a gwledig yng Nghymru i ddilyn yr ympryd.