Sawm

Sawm yw'r weithred neu'r arfer crefyddol o ymprydio yn ystod mis Ramadan.

Mae'r Qur'an yn argymell bod pob Mwslim yn ymprydio.

quote
O chi sy'n credu! Argymhellir eich bod chi'n ymprydio, fel yr argymhellwyd ar gyfer y rhai o'ch blaen, er mwyn i chi fod yn dduwiol.Qur’an Surah 2:183

Mae gan y Qur'an gyfres o reolau ar gyfer sut mae disgwyl i Fwslimiaid ymprydio.

Rhaid i Fwslimiaid ymprydio am fis Mwslimaidd Ramadan.

  • Mae'r ymprydio'n dechrau gyda'r wawr ac yn diweddu gyda machlud haul.
  • Dydy Mwslimiaid ddim yn cael cymryd dim bwyd na diod yn ystod oriau'r ympryd.
  • Mae'r mis o ymprydio'n diweddu â gŵyl Id-ul-Fitr.

Pam mae Mwslimiaid yn ymprydio?

Mae Mwslimiaid yn ymprydio oherwydd mae'n ddyletswydd grefyddol. Mae'r Qur'an yn gorchymyn pob Mwslim i ymprydio a dilyn esiampl y Proffwyd Muhammad. O ran arferion crefyddol, mae'n rhoi cyfle i Fwslimiaid fyfyrio mewn ffordd ysbrydol am eu bywydau, a datblygu synnwyr o hunanddisgyblaeth. Mewn ffordd ymarferol, mae'n rhoi cyfle i Fwslimiaid uniaethu â phobl dlawd ac anghennus.

curriculum-key-fact
Mae miliynau o Fwslimiaid ledled y byd yn cadw at ympryd Ramadan.