Zakat

Zakat yw talu cardod neu dreth elusen er budd i eraill.

Mae Zakat yn ganolog i'r Ummah, sef cymuned fyd-eang Mwslimiaid.

Mae Zakat hefyd yn weithred ibadah (dyletswydd ac addoli). Mae talu Zakat yn puro'r cyfoeth sydd gan Fwslim ar ôl fel na all achosi niwed iddo. Mae Zakat yn aml yn cael ei roi yn ystod mis Ramadan neu yng ngwyliau Id-ul-Fitr, sef dathlu torri'r ympryd ar y diwrnod ar ôl diwedd Ramadan, ac Id-ul-Adha, sef dathlu'r aberth, i goffáu parodrwydd y Proffwyd Ibrahim i aberthu ei fab Ismail i Allah.

Mae Zakat yn un rhan o ddeugain o incwm a chynilion Mwslim ar ôl darparu digon i'r teulu. Mae’n bwysig cofio nad elusen yw Zakat, ond ymrwymiad. Mae pobl gyfoethog yn talu mwy na phobl â llai o arian, a dydy pobl dlawd iawn ddim yn talu o gwbl.

Mewn gwledydd Mwslimaidd, mae Zakat yn fath o nawdd cymdeithasol, yn dreth grefyddol, sy'n darparu bwyd, dillad a hanfodion eraill.

Mae Mwslimiaid hefyd yn gallu rhoi arian neu amser i elusen yn wirfoddol, sef saddaqah, pan mae rhywun mewn angen.

Islamic Relief

Mae'r elusen Islamic Relief UK yn elusen ryngwladol cymorth a datblygiad sy'n gweithio i ddileu tlodi, anllythrennedd a chlefydau. Mae cangen yng Nghymru o'r enw Islamic Relief - Wales Cymru , sy'n codi ymwybyddiaeth ac arian yng Nghymru.

Mae tudalen Facebook Islamic Relief - Wales Cymru yn dangos enghreifftiau ymarferol o weithgareddau penodol i godi arian, er enghraifft:

  • teithiau cerdded noddedig yn Eryri
  • digwyddiad cinio elusennol yng Nghaerdydd
  • naid bynji noddedig yng Nghas-gwent

Dim ond ar y pethau canlynol mae Mwslimiaid yn cael gwario arian Zakat:

  • pobl dlawd
  • pobl anghennus
  • casglwyr Zakat
  • prynu rhyddid i bobl gaeth
  • troedigion i Islam sydd mewn angen
  • teithwyr sy'n sownd yn rhywle ac angen cymorth
  • unrhyw un mewn dyled