Shahadah

Y Shahadah yw datganiad ffydd Mwslimiaid, a hwn yw'r Piler Islam cyntaf. Mae'n mynegi'r gred nad oes duw ond Allah, ac mai Muhammad yw negesydd Allah. Undduwiaeth yw credu mewn un Duw fel hyn.

Er mwyn bod yn Fwslim, y cyfan mae'n rhaid i rywun ei wneud yw datgan y Shahadah o flaen tystion. Mae hyn yn dangos pa mor allweddol bwysig yw'r Shahadah o fewn Islam.

quote
Nid oes duw ond Allah, a Muhammad yw ei negesydd

Mae modd trawslythrennu'r Arabeg i'r wyddor Rufeinig fel hyn:

Ashhadu Alla Ilaha Illa Allah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulu Allah

Mae Mwslimiaid yn defnyddio'r enw 'Allah' ar gyfer Duw yn y Shahadah.

Mae Mwslimiaid hefyd yn credu mai'r Proffwyd Muhammad oedd y proffwyd olaf i gael ei anfon gan Dduw.

curriculum-key-fact
Mae Mwslimiaid yn credu mewn llawer o broffwydi, fel Adda a Moses, ond maen nhw'n credu mai'r Proffwyd Muhammad oedd yr olaf neu 'Sêl y Proffwydi'.

Pryd mae'r Shahadah yn cael ei adrodd?

Mae'r Shahadah yn cael ei adrodd yn yr adhan, neu'r alwad i weddïo, a gan bob Mwslim sy'n perfformio'r ddefod weddïo ddyddiol neu'r Salat. Mae’n cael ei sibrwd i glust baban Mwslimaidd newydd-anedig a'i adrodd mewn seremoni aqiqah. Mae seremoni aqiqah yn digwydd ar ôl genedigaeth baban i ddathlu'r bywyd newydd a chroesawu'r baban newydd i'r teulu. Geiriau'r Shahadah hefyd ddylai fod y geiriau olaf i Fwslim eu clywed ar adeg marwolaeth.

The main rites of passage during the life of a Muslim.Y prif ddefodau newid byd yn ystod oes Mwslim