Ceudadan

Feumaidh fios a bhith agad air sgilean bunaiteach ann an obrachadh le ceudadan airson iomadh ceist obrachadh a-mach.

Bidh a' mhòr-chuid dhe na ceistean seo a' nochdadh na do bheatha làitheil.

Tha ceudad a' ciallachadh 'a-mach à aon cheud', agus mar sin tha 15\% a' ciallachadh 15 a-mach à 100.

15\%  = \frac{{15}}{{100}}

Eisimpleir

Obraich a-mach 15\% de \pounds200

Freagairt

\frac{15}{100}\times 200= \pounds30

Feuch a-nis na ceistean seo.

Question

Obraich a-mach 30\% de \pounds800.

30\% \,de\,\pounds800

= \frac{30}{100}\times 800

= \pounds240

Question

Obraich a-mach 17\% de 340\,kg

17\% de 340\,kg

= \frac{17}{100}\times 340

Seo dòigh air a dhèanamh le àireamhair: 340 \div 100 \times 17.

=57.8\,kg

Question

Obraich a-mach 15\% de 260\,cm

15\% de 260\,cm

= \frac{15}{100}\times 260

Seo dòigh air a dhèanamh le àireamhair: 260\div 100\times 15.

=39\,cm