Ceudadan

Feumaidh fios a bhith agad air sgilean bunaiteach ann an obrachadh le ceudadan airson iomadh ceist obrachadh a-mach.

Bidh a' mhòr-chuid dhe na ceistean seo a' nochdadh na do bheatha làitheil.

Tha ceudad a' ciallachadh 'a-mach à aon cheud', agus mar sin tha \(15\%\) a' ciallachadh \(15\) a-mach à \(100\).

\[15\% = \frac{{15}}{{100}}\]

Eisimpleir

Obraich a-mach \(15\%\) de \(\pounds200\)

Freagairt

\[\frac{15}{100}\times 200= \pounds30\]

Feuch a-nis na ceistean seo.

Question

Obraich a-mach \(30\%\) de \(\pounds800\).

\[30\% \,de\,\pounds800\]

=\(\frac{30}{100}\times 800\)

\[= \pounds240\]

Question

Obraich a-mach \(17\%\) de \(340\,kg\)

\(17\%\) de \(340\,kg\)

= \(\frac{17}{100}\times 340\)

Seo dòigh air a dhèanamh le àireamhair: \(340 \div 100 \times 17\).

\[=57.8\,kg\]

Question

Obraich a-mach \(15\%\) de \(260\,cm\)

\(15\%\) de \(260\,cm\)

= \(\frac{15}{100}\times 260\)

Seo dòigh air a dhèanamh le àireamhair: \(260\div 100\times 15\).

\[=39\,cm\]