Cynllunio a threfnu test questions

1

Beth yw ymchwil ansoddol?

2

Beth yw atodiadau mewn project ymchwil?

3

Beth yw ymchwil cynradd?

4

Beth yw mantais ymchwil cynradd?

5

Beth yw un o fanteision defnyddio holiaduron wyneb yn wyneb?

6

Beth yw cyfweliad lled-strwythuredig?

7

Beth yw grŵp ffocws?

8

Beth yw hapsampl?

9

Beth mae’r gallu i gyffredinoli yn ei olygu?

10

Sut mae cyfrifo gwerth cymedrig?