Y broses ymchwil

curriculum-key-fact
Ystyr y gair ymchwil yw astudio rhywbeth yn ofalus er mwyn canfod gwybodaeth newydd a'i chyflwyno mewn adroddiad.

Er bod ymchwil yn cymryd amser a llawer o ymdrech, mae hi'n broses werthfawr ac yn gallu rhoi llawer o foddhad.

Mae ymchwilwyr yn dilyn proses wrth wneud ymchwil.

Siart llif â blychau wedi eu labelu fel Nodi'r broblem ymchwil, Gwneud yr ymchwil, Casglu gwybodaeth, Dadansoddi a dehongli gwybodaeth, Ysgrifennu adroddiad ymchwil.