Grafan de fhuincseanan inbhearsach

Leudachadh

curriculum-key-fact
  • Tha fuincsean sam bith agus an inbhears aige co-chothromach mun loidhne \(y = x\).
Graph of f(x) and its inverse

Graf de \(f(x)\) agus an inbhears aige:

\[f(x) = {e^x}\]

\[{f^{ - 1}}(x) = {\log _e}x\]

Graph of f(x) and its inverse

Graf de \(f(x)\) agus an inbhears aige:

\[f(x) = \frac{1}{2}x + 4\]

\[{f^{ - 1}}(x) = 2x - 8\]

Two examples of inverse functions and their graphs