Clàran-cearcaill agus diagraman triceid

Nuair a bhios tu air dàta a chruinneachadh, feumaidh tu a shealltainn air diagram.

Faodaidh tu clàr-cearcaill no diagram triceid a chleachdadh airson seo.

Eisimpleir

Ann an sgrùdadh, chaidh iarraidh air 100 sgoilear innse dè am prògram siabainn a b' fheàrr leotha.

Tha an toradh ann an clàr-cearcaill agus ann an diagram triceid gu h-ìosal.

Pie chart and bar graph of soaps popular in a school

Ann an sgoil eile, b' e Emmerdale an siabann a b' fheàrr leotha:

Pie chart and bar graph of TV soaps popular in a school