Breatainn agus an Caribbean

1

Dè am prìomh bhàrr a bha a’ fàs air planntachasan?

2

Dè bhiodh iad a’ dèanamh à molasses?

3

Dè am prìomh cheann-uidhe a bh’ aig na bàtaichean làn siùcair?

4

Dè an t-eilean a bu bheairtiche sa Charibbean?