Beairteas nam port is nam marsantan

Puirt Bhreatainn

Dh'fhàs na prìomh phuirt ann am Breatainn a bha an sàs ann am malairt nan tràillean gu math luath agus gu math beairteach san 18mh linn. Bho 1761 gu 1807, rinn luchd-malairt a bha stèidhichte ann am puirt am Breatainn £60 millean bho bhith a' reic thràillean.

Companaidh Rìoghail Afraga

Ann an 1672 stèidhich Teàrlach II agus marsantan à Lunnainn Companaidh Rìoghail Afraga. Thug iad mu 100,000 Afraganach mar thràillean dhan Charibbean eadar 1672 agus 1689. Thugadh an t-ainm guinea air an òr a thug iad do thaigh-cùinnidh Shasainn.

Ann an 1689, thòisich marsantan à Bristol agus à Liverpool a' dol an sàs sa mhalairt barrachd is barrachd. Ann an 1760 bha Glaschu a' toirt a-steach barrachd tombaca na bha Lunnainn.