Leasachadh gnìomhachais

Bha feum air leasachadh gnìomhachais ann an obair an t-siùcair. Bha an teicneòlas gu math truagh agus bha sin a' dèanamh obair an t-siùcair doirbh agus bha feum air mòran dhaoine. Bha iarraidh air siùcar a' dol suas, gu h-àraidh ann am Breatainn.

Luchd-seilbh nam planntachasan

Sna 1740an, b' e Iameuga agus Saint Domingue (Haiti) a bu mhotha a bha a' dèanamh de shiùcar air an t-saoghal. Bha luchd-seilbh nam planntachasan a' lorg dhòighean air barrachd siùcair a dhèanamh:

  • Bha a' dol aca air barrachd obrach a dhèanamh le bhith a' cleachdadh siostam uisgeachaidh a thog innleadairean Frangach. Thog iad cuideachd stòran-amair, damaichean, leabhaidhean, cladhain uisge agus canàlaichean.
  • Thòisich iad a' cleachdadh barrachd innearach mar thodhar airson a' bhàrr.
  • Thog iad muilnean na b' adhartaiche.
  • Bha an seòrsa shlatan-siùcair a chleachd iad na b' fheàrr.
  • Bho dheireadh an 18mh linn, bha barrachd is barrachd innealan gan cleachdadh ann a bhith a' dèanamh an t-siùcair. Ann an 1768, chaidh einnsean smùide a chleachdadh an toiseach airson cumhachd a thoirt do mhuileann siùcair ann an Iameuga.