Pàtrain malairt

Bhiodh bàtaichean a ghabhadh an t-'Slighe Mheadhain' à Afraga a' reic an cargu de thràillean agus an uair sin a' luchdachadh nam bàtaichean le siùcar agus ruma a reiceadh iad ann an Sasainn. B' e Bristol agus Liverpool na prìomh phuirt dham biodh na bàtaichean siùcair a' dol. Tha beagan fianais ann nach robh uiread de phrothaid ann am malairt nan tràillean faisg air deireadh an 18mh linn.

Malairt nan tràillean thar an Atlantaig