Ailseabra

Tha a' bhidio seo a' mìneachadh eachdraidh Ailseabra agus na caractaran, a' rannsachadh eadar An Èipheit o Shean agus Rene Descartes. (Tha a' bhidio sa Bheurla.)

Tha a' bhidio seo a' coimhead air eachdraidh nan Co-chomharran agus na caractaran, a' coinneachadh ri Rene Descartes, a tha a' mìneachadh an t-siostam cho-chomharran Cartesian aige. (Tha a' bhidio sa Bheurla.)

Move on to Test
next