Ag atharrachadh cuspair foirmle

Nuair a bhios sinn ag atharrachadh cuspair foirmle, bidh sinn airson am foirmle ath-rèiteachadh gus am bi cuspair diofraichte againn. Gus seo a dhèanamh, cuimhnich:

Atharraich taobh, atharraich obrachadh

Ga chur ann an dòigh eile, ma ghluaiseas tu teirm bho aon taobh dhen t-samhla ‘co-ionann ri' chun an taoibh eile, feumaidh tu an t-obrachadh atharrachadh gus a dhol an aghaidh sin. Mar eisimpleir, ma tha an teirm a tha thu airson a ghluasad a' cur-ris, bidh e a' toirt-air-falbh nuair a ghluaiseas tu e chun an taoibh eile.

Question

'S e an co-aontar coitcheann airson loidhne dhìreach y = mx + c. Ath-rèirich am foirmle seo gus an e c an cuspair.

An toiseach, ath-sgrìobh an co-aontar gus am bi c air an taobh chlì.

mx + c = y

An uair sin, gluais mx chun an taoibh eile. Mar a chì thu, tha an teirm seo a' cur-ris an-dràsta. Mar sin nuair a ghluaiseas tu e chun an taoibh eile dhen cho-aontar, thèid e an aghaidh sin – bidh e a' toirt-air-falbh.

c = y - mx

Question

'S e am foirmle gus tomhas-lìonaidh priosam obrachadh a-mach V = Ah. Ath-rèitich am foirmle seo gus an e h an cuspair.

An toiseach, ath-sgrìobh an co-aontar gus am bi h air an taobh chlì.

Ah = V

Chì thu a-nis gu bheil A ag iomadachadh h, Mar sin nuair a ghluaiseas tu e chun an taoibh eile, thèid e an aghaidh sin agus bidh e a' roinn.

h = \frac{V}{A}

Question

Atharraich cuspair an fhoirmle d = 4t -7 gu t.

d=4t-7

4t - 7 = d

4t  = d + 7

t =\frac{d+7}{4}