Eas-aontaran

Tha neo-ionannachdan nan abairtean a tha a' sealltainn nuair a tha aon chaochladair:

  • nas motha na fear eile
  • nas motha na, no co-ionann ri fear eile
  • nas lugha na fear eile
  • nas lugha no co-ionann ri fear eile

Samhlan agus mìneachadh

SamhlaMìneachadh
<nas lugha na, mar sin 's e abairt fhìor a th' ann an 2 < 5
>nas motha na, mar sin 's e abairt fhìor a th' ann an 6 > 4
\lenas lugha na, no co-ionann ri, agus mar sin tha 2 \le 5 fìor agus cuideachd 2 \le 2
\genas motha na, no co-ionann ri, agus mar sin tha 6 \ge 4 fìor agus cuideachd 6 \ge 6

A' fuasgladh eas-aontaran

Tha abairt mar 3x - 7 \textless 8 coltach ris a' cho-aontar 3x - 7 = 8. Ach an turas seo, tha sinn a' lorg àireamhan a bheir dhut freagairt nas lugha na 8, ma dh'iomadaicheas tu iad le 3 agus an uair sin a' toirt-air-falbh 7.

Chan eil mar sin, 3x - 7 = 8, oir chan eil ach aon fhreagairt ann. Tha seo fìor mu mhòran àireamhan (gu dearbh mu àireamh neo-chrìochnach dhiubh). Mar sin chan e àireamh a tha san fhreagairt againn ach raon àireamhan.

Fuasgail eas-aontaran san aon dòigh ri co-aontaran: an rud a nì thu air aon taobh, feumaidh tu a dhèanamh air an taobh eile.

Eisimpleir

Fuasgail an co-aontar 2x + 5\textless17

Freagairt

2x + 5 \textless17

2 x \textless17 - 5

2x \textless12

x \textless12\div2

x \textless6

Question

Fuasgail an t-eas-aontar 3x + 2 \textgreater  14

3x + 2 \textgreater  14

3x \textgreater  14 - 2

3x \textgreater  12

x \textgreater  12 \div 3

x \textgreater  4