Eas-aontaran

Tha neo-ionannachdan nan abairtean a tha a' sealltainn nuair a tha aon chaochladair:

  • nas motha na fear eile
  • nas motha na, no co-ionann ri fear eile
  • nas lugha na fear eile
  • nas lugha no co-ionann ri fear eile

Samhlan agus mìneachadh

SamhlaMìneachadh
<nas lugha na, mar sin 's e abairt fhìor a th' ann an 2 < 5
>nas motha na, mar sin 's e abairt fhìor a th' ann an 6 > 4
\[\le\]nas lugha na, no co-ionann ri, agus mar sin tha 2 \[\le\] 5 fìor agus cuideachd 2 \[\le\] 2
\[\ge\]nas motha na, no co-ionann ri, agus mar sin tha 6 \[\ge\] 4 fìor agus cuideachd 6 \[\ge\] 6

A' fuasgladh eas-aontaran

Tha abairt mar \(3x - 7 \textless 8\) coltach ris a' cho-aontar \(3x - 7 = 8\). Ach an turas seo, tha sinn a' lorg àireamhan a bheir dhut freagairt nas lugha na 8, ma dh'iomadaicheas tu iad le 3 agus an uair sin a' toirt-air-falbh 7.

Chan eil mar sin, \(3x - 7 = 8\), oir chan eil ach aon fhreagairt ann. Tha seo fìor mu mhòran àireamhan (gu dearbh mu àireamh neo-chrìochnach dhiubh). Mar sin chan e àireamh a tha san fhreagairt againn ach raon àireamhan.

Fuasgail eas-aontaran san aon dòigh ri co-aontaran: an rud a nì thu air aon taobh, feumaidh tu a dhèanamh air an taobh eile.

Eisimpleir

Fuasgail an co-aontar \(2x + 5\textless17\)

Freagairt

\[2x + 5 \textless17\]

\[2 x \textless17 - 5\]

\[2x \textless12\]

\[x \textless12\div2 \]

\[x \textless6\]

Question

Fuasgail an t-eas-aontar \(3x + 2 \textgreater 14\)

\[3x + 2 \textgreater 14\]

\[3x \textgreater 14 - 2\]

\[3x \textgreater 12\]

\[x \textgreater 12 \div 3\]

\[x \textgreater 4\]