Ailseabra

A' tarraing ghrafan

Gus graf loidhne-dhìreach a tharraing:

  • dèan clàr
  • sgrìobh co-chomharran nam puingean air an loidhne
  • cleachd axes fhreagarrach agus càirich na puingean air an loidhne.

Eisimpleir

1. Tarraing an graf aig y = 2x + 1

x-2-1012
obrachadh 2 \times ( - 2) + 1 2 \times ( - 1) + 1 2 \times ( 0) + 1 2 \times ( 1) + 1 2 \times ( 2) + 1
y-3-1135

2. Na co-chomharran: (-2, -3), (-1, -1), (0, 1), (1, 3) agus (2, 5)

3.

Straight line graph showing y = 2x + 1
Question

Tarraing an loidhne dhìreach le co-aontar y = 3x - 2

x-2-1012
obrachadh 3 \times ( - 2) - 2 3 \times ( - 1) - 2 3 \times ( 0) - 2 3 \times ( 1) - 2 3 \times ( 2) - 2
y-8-5-214

Na co-chomharran: (-2, -8), (-1, -5), (0, -2), (1, 1) agus (2, 4)

Straight line graph showing y = 3x + 2

Loidhneachan sònraichte

Tha an aon chaisead aig loidhneachan co-shìnte.

2 parallel diagonal lines

Tha caisead neo-mhìnichte aig loidhneachan bheartagail.

Co-aontar x = a

Vertical line

Tha caisead de neoni aig loidhneachan còmhnard.

Co-aontar y = b

Horizontal line