Crynodeb o’r asesiad

Bydd yr arholiad hwn yn profi dy sgiliau darllen ac ysgrifennu. Yn Adran A bydd rhaid i ti ateb ystod o gwestiynau yn seiliedig ar destunau darllen. Bydd y darnau darllen yn ddarnau Trafod, Perswâd a Chyfarwyddiadol.

Yn Adran B bydd rhaid i ti ysgrifennu dau ddarn. Gall fod naill ai’n dasg trafod neu dasg perswadio.

Mae’r papur werth 70 o farciau:

 • 30 marc ar gyfer y darllen
 • 40 marc ar gyfer y ddwy dasg ysgrifennu

Trafod

Mae testun sydd yn trafod yn:

 • cyflwyno dadleuon a gwybodaeth o wahanol safbwyntiau
 • cychwyn gyda dadl ac yna defnyddio ffeithiau i’w chefnogi
 • nodi dwy ochr y ddadl a nodi manteision ac anfanteision
 • defnyddio amser presennol y ferf
 • defnyddio iaith mynegi barn a rhesymau

Mathau o ffurfiau ysgrifennu sy’n trafod:

 • traethawd
 • erthygl
 • blog
 • araith

Cofia feddwl am y canlynol wrth ysgrifennu darn sy’n trafod:

 • ffurf - ym mha ffurf wyt ti’n ysgrifennu (erthygl, ymson, portread, llythyr, stori ayyb)?
 • cynulleidfa - ar gyfer pwy wyt ti’n ysgrifennu (plant, oedolion, dynion, menywod ayyb)?
 • pwrpas - pam wyt ti’n ysgrifennu (i berswadio, dadlau, adolygu ayyb)?
 • arddull - sut wyt ti’n ysgrifennu (ffurfiol, siaradus, difrifol, comig, bratiaith ayyb)?