Òrdugh obrachaidh ann an àireamhachd test questions

1

Obraich a-mach \(7 + 6 \times 11\).

2

Obraich a-mach \(18 - 3 \times 4\).

3

Obraich a-mach \(9 \times 8 - 6 \times 7\).

4

Obraich a-mach \(146 + 7 \times 14 - 31\).

5

Obraich a-mach \(14 \times (8 - 2)\).

6

Obraich a-mach \(2 + 3 \times (10 - 4)\).

7

Obraich a-mach \((18 - 3) \times 10 + 2\).

8

Obraich a-mach \(6 \times 6 + 7 \times 5\).

9

Obraich a-mach \(50 \div 2 - 5 \times 4\).

10

Obraich a-mach \(3 + 20 \div 2\).