Òrdugh obrachaidhean

Tha CÒRICT a' ciallachadh 'camagan', 'òrdugh', 'roinn', 'iomadaich', 'cuir-ris' agus 'thoir-air-falbh'. Tha an t-òrdugh anns an dèan thu obrachadh glè chudromach.

Dè th' ann an 2 + 3 \times 4 ?

Ma dh'obraicheas sinn a-mach a' phàirt 2 + 3 an toiseach, gheibh sinn:

(2 + 3) \times 4

= 5 \times 4 = 20

Ma dh'obraicheas sinn a-mach a' phàirt 3 \times 4 an toiseach, gheibh sinn:

2 + (3 \times 4)

= 2 + 12 = 14

Tha an dà fhreagairt seo eadar-dhealaichte – ach dè am fear a tha ceart?

Tha CÒRICT ag ràdh gu bheil 'iomadaich' a' tighinn ro 'cuir-ris'; mar sin 's e an dara freagairt a tha ceart:

2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14