Deall meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Mae gallu meddwl yn feirniadol a datrys problemau yn bwysig iawn.

Mae’r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy, hynny yw mae modd eu trosglwyddo i wahanol sefyllfaoedd – yn yr ysgol, yn y gweithle neu mewn profiadau bywyd o ddydd i ddydd.

Meddwl yn feirniadol

Mae meddwl yn feirniadol yn golygu dy fod yn cwestiynu'r wybodaeth rwyt ti’n ei chlywed neu’n ei darllen, yn hytrach na’i derbyn yn ddi-gwestiwn. Mae meddwl yn feirniadol yn dy helpu i weld safbwyntiau gwahanol a llunio dadleuon, yn ogystal â gwerthuso dadleuon sy’n cael eu cyflwyno gan bobl eraill.

curriculum-key-fact
Mae gallu meddwl yn feirniadol yn rhan hanfodol o’r broses o ddatrys problemau.

Datrys problemau

Mae datrys problemau yn ymwneud â defnyddio rhesymeg a dychymyg i wneud synnwyr o sefyllfa a chynnig ateb deallus.

Gallwn feddwl am ddatrys problemau fel proses.

Siart â chamau datrys problemau; 1. Adnabod problem 2. Casglu gwybodaeth 3. Penderfynu beth yw'r achos 4.Nodi atebion posibl 5. Dewis yr ateb gorau 6. Cynllunio ateb 7. Rhoi ateb ar waith 8. Adolygu.
quote
Nid drwy ystyried pa mor anodd yw’r broblem y mae mesur llwyddiant, ond drwy ystyried ai’r un broblem â’r un oedd gennych y llynedd yw hi.John Foster Dulles, Cyn Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau