Efelychiad cyfrifiadurol

Rhaglen sydd wedi’i chynllunio er mwyn efelychu sefyllfa go iawn yw efelychiad cyfrifiadurol. Enghraifft o efelychiad cyfrifiadurol yw meddalwedd sy’n efelychu’r profiad o hedfan awyren.

Meddalwedd efelychu hedfan

Mae meddalwedd efelychu syml sy’n rhedeg ar gyfrifiadur personol yn cynnig adloniant i’r defnyddiwr a chyfle i ymarfer defnyddio rheolyddion syml a llywio.

Dyn yn defnyddio efelychydd hedfan

Mae efelychydd hedfan go iawn – sy’n cael ei ddefnyddio i hyfforddi peilotiaid – yn llawer mwy soffistigedig, ac yn gostus iawn.

Mae’r peilot yn eistedd mewn caban pwrpasol. Mae’r caban wedi’i osod ar fframwaith sy’n cael ei reoli gan offer hydrolig. Mae’r offer hydrolig yn symud y caban ac yn rhoi’r teimlad bod rhywun mewn awyren go iawn. Mae synwyryddion yn canfod gweithrediadau’r peilot ac yn symud y caban yn unol â hynny. Mae delweddau wedi’u cynhyrchu gan gyfrifiadur i’w gweld yn lle’r olygfa o ffenestr y caban.

Mae efelychwyr hedfan yn sicrhau bod peilotiaid dan hyfforddiant yn cael profiad o:

  • amodau hedfan gwahanol, er enghraifft, tywydd gwael, hedfan yn y nos
  • sefyllfaoedd argyfwng, er enghraifft, rhedfa wedi rhewi, niwl, injan yn methu
  • gweithdrefnau glanio a sut maen nhw’n amrywio o un maes awyr i’r llall

Mae efelychwyr hedfan yn ddiogel ac yn gost-effeithiol. Does dim angen tanwydd a does dim angen talu i’r criw. Mae unrhyw ddifrod i’r awyren wedi’i efelychu, a dyw’r peilot byth mewn perygl.