Arian electronig a masnach electronig

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau yn talu eu gweithwyr drwy drosglwyddiad banc, o gyfrif y cwmni i gyfrif y gweithiwr. Mae talu ag arian parod yn anghyffredin y dyddiau hyn.

Fel arfer rydym yn talu am nwyddau a gwasanaethau drwy ddulliau talu electronig, er enghraifft:

 • debyd uniongyrchol
 • archeb sefydlog
 • cardiau debyd (Switch/Delta)
 • cardiau clyfar
 • trosglwyddiad banc ar-lein

Masnach Electronig

Ystyr Masnach Electronig neu e-fasnach yw prynu a gwerthu nwyddau neu wasanaethau dros y rhyngrwyd.

Mae e-fasnach yn cynnig manteision ac anfanteision i fusnesau a chwsmeriaid.

Manteision i fusnesau

 • Sylfaen gwsmeriaid ehangach – drwy greu gwefan gall siop leol gael sylfaen gwsmeriaid ryngwladol.
 • Cost-effeithiol – arbed costau staffio siop (neu siopau) ar y stryd fawr a’r costau cysylltiedig, er enghraifft rhent, trydan, nwy, dŵr ac yn y blaen.
 • Gwasanaethau - mae gwasanaethau, er enghraifft cyfrifyddiaeth, yn addas i gael eu hysbysebu ar-lein. Mae’n bosibl rhestru manylion yr hyn sy’n cael ei gynnig ar y wefan, gan leihau’r angen i ymgynghori yn y byd go iawn.

Anfanteision i fusnesau

Cynnyrch sydd ar gael i’w prynu ar y rhyngrwyd.
 • Mwy o gystadleuaeth - mae cystadleuaeth a oedd ar un adeg wedi’i chyfyngu i siopau lleol eraill bellach ar raddfa ryngwladol.
 • Newydd-ddyfodiaid - efallai y bydd defnyddwyr yn gyndyn i brynu gan gwmni nad ydyn nhw wedi clywed amdano.
 • Araf yn mabwysiadu - efallai y bydd cwmnïau’n cael anhawster i gael cyfran o’r farchnad os oes gan eu cystadleuwyr bresenoldeb ar-lein yn barod.

Manteision i gwsmeriaid

 • Mwy hwylus - mae cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano heb adael eu cartrefi.
 • Mwy o ddewis - erbyn hyn nid yw cwsmeriaid wedi’u cyfyngu i siopau cyfagos a gallant hyd yn oed brynu o dramor.
 • Cost-effeithiol - mae cystadleuaeth ar raddfa ryngwladol yn aml yn golygu bod prisiau yn is/mwy cystadleuol.
 • Manylion cynnyrch - mwy o wybodaeth ar gael ar-lein na’r hyn y gall aelod o’r staff ei roi yn y siop.
 • Adolygiadau cwsmeriaid - mae llawer o safleoedd yn caniatáu i gwsmeriaid adolygu cynnyrch neu wasanaethau maen nhw wedi’u prynu, gan roi mwy o hyder i brynwyr.

Anfanteision i gwsmeriaid

 • Dim rhyngweithio â phobl - mae’n well gan rai pobl brynu eu nwyddau neu wasanaethau wyneb yn wyneb.
 • Dychwelyd nwyddau - gall fod yn anghyfleus (trefnu i bostio) ac yn ddrud (os yw’r eitem yn fawr/trwm).
 • Twyll - gall gwefan gymryd arian cwsmer, heb unrhyw fwriad i ddanfon y nwyddau.
 • Problemau stoc - mae’n bosibl na fydd eitem mewn stoc, neu os yw eitem yn cael ei harchebu a bod rhywun yn gweld yn nes ymlaen nad yw mewn stoc, mae’n bosibl y bydd eitem arall yn cael ei hanfon yn lle’r un wreiddiol.