Cyfrifiaduro adwerthu

Mae cyfrifiaduro yn newid y ffordd rydyn ni’n siopa mewn llawer o ffyrdd:

  • Mae system gyfrifiadurol ar gyfer rheoli stoc yn golygu bod siopau’n gallu rhagfynegi galw’n gywir. Mae stoc yn cael ei harchebu’n awtomataidd.
  • Mae TG yn cefnogi twf siopau mawr ond mae pob busnes yn gallu cael mynediad at yr un dechnoleg, felly mae pob busnes yn cael yr un cyfle i dyfu.
  • Mae cardiau ffyddlondeb yn cynnig disgownt i gwsmeriaid rheolaidd ac mae hyn yn fygythiad i siopau bach.
  • Mae’r cardiau hyn yn galluogi’r siopau i adeiladu cronfeydd data enfawr o ddewisiadau cwsmeriaid. Gall siopau ddefnyddio manylion personol cwsmeriaid mewn post-dafliadau uniongyrchol i farchnata nwyddau.
  • Mae siopa ar y rhyngrwyd ac ar deledu digidol yn golygu ein bod yn gallu siopa heb fynd o’n cartrefi.

Wrth gwrs, mae twf siopau mawr a siopa ar y rhyngrwyd wedi cael effaith ar siopau bach:

  • mae mwy o siopau bach yn mynd allan o fusnes
  • mae canol trefi lleol dan fygythiad gan fod siopau bach yn cau
Unigolyn yn ystyried manteision siopa ar-lein.