Profion am nwyon

Gallwn ni ddefnyddio gwahanol brofion i ganfod hydrogen, ocsigen a charbon deuocsid.

Hydrogen

Mae rhoi fflam o sblint sy'n llosgi mewn tiwb profi o hydrogen yn gwneud sŵn 'pop gwichlyd'.

Ocsigen

Mae rhoi sblint pren sy'n mudlosgi mewn tiwb profi o ocsigen yn achosi i'r sblint danio eto.

Carbon deuocsid

Mae gyrru swigod carbon deuocsid drwy ddŵr calch yn newid ei liw o ddi-liw i ‘laethog’ oherwydd bod gwaddod gwyn calsiwm carbonad yn ffurfio.

Diagramau'n dangos sut i brofi am dri nwy: hydrogen, carbon deuocsid ac ocsigen.
Move on to Test
next