Rhannu rhif degol â rhif cyfan

Cofia gadw’r pwyntiau degol yn union o dan ei gilydd yn y cwestiwn a’r ateb.

Question

Cyfrifa {4.05} wedi ei rannu â {9}.

Diagram rhannu degolyn â rhif cyfan
Question

Cyfrifa {2.4} wedi ei rannu â {5}.

Diagram rhannu degolyn â rhif cyfan

Weithiau mae angen ychwanegu un 0 neu fwy at ddiwedd rhif degol, fel yn yr enghraifft hon (mae 2.40 yr un fath â 2.4 felly mae’r cwestiwn yn aros yr un fath).

Move on to Test
next