Lluosi rhif degol â rhif cyfan

Mae lluosi rhif degol â rhif cyfan yn debyg i luosi dau rif cyfan, ond rhaid i ti gofio:

  • Os oes un digid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, bydd un digid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.
  • Os oes dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, bydd dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.
Question

Cyfrifa:

{2.43}\times{7}

Diagram lluosi degolyn â rhif cyfan

Roedd dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn ( {4} a {3}), felly rhaid i ti gael dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.

Question

Cyfrifa:

{2.4}\times{5}

Diagram lluosi degolyn â rhif cyfan

Roedd un digid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, felly rhaid i ti gael un digid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb. Yr ateb felly ydy {12.0}, ond wedyn gelli di ysgrifennu hyn fel {12}.

curriculum-key-fact
Gwiria bod dy ateb yn synhwyrol drwy amcangyfrif yr ateb.

Yn yr enghraifft uchod roedd gofyn i ti gyfrifo {2.4}\times{5}.

{2}\times{5} = {10}, felly rwyt ti’n edrych am ateb sydd ychydig yn fwy na {10}. Felly mae {12} i’w weld yn ateb synhwyrol.