Lluosi rhif degol â rhif cyfan

Mae lluosi rhif degol â rhif cyfan yn debyg i luosi dau rif cyfan, ond rhaid i ti gofio:

  • Os oes un digid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, bydd un digid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.
  • Os oes dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, bydd dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.
Question

Cyfrifa:

\[{2.43}\times{7}\]

Diagram lluosi degolyn â rhif cyfan

Roedd dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn (\({4}\) a \({3}\)), felly rhaid i ti gael dau ddigid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb.

Question

Cyfrifa:

\[{2.4}\times{5}\]

Diagram lluosi degolyn â rhif cyfan

Roedd un digid ar ôl y pwynt degol yn y cwestiwn, felly rhaid i ti gael un digid ar ôl y pwynt degol yn yr ateb. Yr ateb felly ydy \({12.0}\), ond wedyn gelli di ysgrifennu hyn fel \({12}\).

curriculum-key-fact
Gwiria bod dy ateb yn synhwyrol drwy amcangyfrif yr ateb.

Yn yr enghraifft uchod roedd gofyn i ti gyfrifo \({2.4}\times{5}\).

\({2}\times{5} = {10}\), felly rwyt ti’n edrych am ateb sydd ychydig yn fwy na \({10}\). Felly mae \({12}\) i’w weld yn ateb synhwyrol.