Lluosi degolion â 10, 100 a 1,000

Lluosi â 10

Wrth luosi rhif degol â {10}, bydd pob ffigur yn symud un lle i’r chwith.

Diagram yn egluro lluosi degolyn â 10

Lluosi rhif degol â 10

Beth ydy 4.25 x 10?

Lluosi â 100

Wrth luosi â {100}, bydd pob ffigur yn symud dau le i’r chwith.

Diagram yn egluro lluosi degolyn â 100

Lluosi rhif degol â 100

Beth ydy 0.103 x 100?

Lluosi â 1,000

Wrth luosi â {1,000}, bydd pob ffigur yn symud tri lle i’r chwith.

Diagram yn egluro lluosi degolyn â 1000

Lluosi rhif degol â 1,000

Beth ydy 0.04 x 1,000?

Question

Pa un ydy’r mwyaf: {0.005}\times{10} neu {0.0004}\times{1,000}?

Yr ateb ydy {0.0004}\times{1,000}.

Os na chefaist ti’r ateb cywir, cofia fod lluosi â {10} yn symud pob digid un lle i’r chwith.

Felly, {0.005}\times{10} = {0.05}.

Mae lluosi â {1,000} yn symud pob digid dri lle i’r chwith.

Felly, {0.0004}\times{1,000} = {0.4}.

Mae {0.4} yn fwy na {0.05}.