Adio a thynnu degolion

Wrth adio a thynnu degolion, cofia gadw’r pwyntiau degol yn union o dan ei gilydd yn y cwestiwn a’r ateb.

Adio degolion

Question

Mae Dafydd yn gwneud ychydig o waith coed. Mae’n prynu darn o bren {2}~m o hyd. Mae angen torri dau ddarn o bren – un yn {0.6}~m o hyd a’r llall yn {1.02}~m.

Beth ydy cyfanswm hyd y pren y mae angen i Dafydd ei dorri?

Diagram o lif a thri darn o goed

Adia {0.6} ac {1.02}.

Diagram adio degolion

Felly cyfanswm hyd y pren y mae angen i Dafydd ei dorri ydy {1.62}~m.

curriculum-key-fact
Gelli di ychwanegu sero ar ddiwedd rhif degol heb effeithio ar ei werth, felly mae 0.6 yr un fath â 0.60.

Tynnu degolion

Question

Roedd gan Dafydd ddarn o bren {2}~m o hyd ar y dechrau. Beth ydy hyd y darn pren sydd ar ôl?

Torrodd Dafydd {1.62}~m i ffwrdd, felly mae angen cyfrifo {2}-{1.62}.

Diagram rhannu byr

Felly mae {0.38}~m o bren ar ôl.