Adio a thynnu degolion

Wrth adio a thynnu degolion, cofia gadw’r pwyntiau degol yn union o dan ei gilydd yn y cwestiwn a’r ateb.

Adio degolion

Question

Mae Dafydd yn gwneud ychydig o waith coed. Mae’n prynu darn o bren \({2}~m\) o hyd. Mae angen torri dau ddarn o bren – un yn \({0.6}~m\) o hyd a’r llall yn \({1.02}~m\).

Beth ydy cyfanswm hyd y pren y mae angen i Dafydd ei dorri?

Diagram o lif a thri darn o goed

Adia \({0.6}\) ac \({1.02}\).

Diagram adio degolion

Felly cyfanswm hyd y pren y mae angen i Dafydd ei dorri ydy \({1.62}~m\).

curriculum-key-fact
Gelli di ychwanegu sero ar ddiwedd rhif degol heb effeithio ar ei werth, felly mae 0.6 yr un fath â 0.60.

Tynnu degolion

Question

Roedd gan Dafydd ddarn o bren \({2}~m\) o hyd ar y dechrau. Beth ydy hyd y darn pren sydd ar ôl?

Torrodd Dafydd \({1.62}~m\) i ffwrdd, felly mae angen cyfrifo \({2}-{1.62}\).

Diagram rhannu byr

Felly mae \({0.38}~m\) o bren ar ôl.