Beth mae Islam yn ei ddweud am berthnasoedd o’r un rhyw?

Yn gyffredinol, nid yw Islam yn derbyn cyfunrywioldeb, oherwydd bod dysgeidiaethau yn y Qur'an sy’n dadlau ei fod yn annaturiol ac yn groes i ewyllys Allah.

quote
Ac [Anfonasom] Lot pan ddywedodd wrth ei bobl, “A ydych yn cyflawni’r fath anfoesoldeb nas cyflawnwyd gan unrhyw genedl arall o’ch blaen yn y byd? Yn wir, yr ydych yn troi at ddynion â chwant, yn hytrach na menywod. Yn hytrach, rydych yn bobl gamweddus.”Qur'an 7:80-81

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Yn y Deyrnas Unedig, mae Mwslimiaid sy’n byw’n agored mewn perthnasoedd o’r un rhyw. Er eu bod nhw’n cael eu hamddiffyn gan gyfreithiau gwrth-wahaniaethu Ewropeaidd, maen nhw weithiau'n wynebu gwrthwynebiad cryf gan Fwslimiaid eraill ac o fewn eu teuluoedd eu hunain.

Move on to Test
next