Credoau Islamaidd am ddulliau atal cenhedlu

Mae llawer o Fwslimiaid yn credu bod ganddyn nhw ddyletswydd i gael plant ac mai un o amcanion priodas yw beichiogi a magu plant. Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o ysgolheigion Islamaidd yn cytuno bod Islam yn caniatáu dulliau atal cenhedlu:

  • os byddai beichiogrwydd yn achosi risg i iechyd menyw
  • er mwyn i gyplau allu cael mwy o fwlch rhwng eu plant, yn enwedig os yw menyw yn gofalu am fabi yn barod (er enghraifft, yn bwydo ar y fron)
  • os oes bygythiad i fywyd y fam
  • os oes siawns y bydd plentyn yn cael ei eni’n anabl
  • os nad oes gan deulu ddigon o arian i fagu plentyn

Nid yw diffrwythloni yn cael ei argymell fel ffordd o atal cenhedlu, oherwydd byddai’n golygu na fyddai cwpwl byth yn gallu cael plant.