Beth mae Islam yn ei ddweud am berthnasoedd rhywiol?

Mae rhyw yn cael ei weld fel rhodd gan Allah a dim ond mewn priodas rhwng dyn a menyw y dylai perthnasoedd rhywiol ddigwydd. Mae cyd-fyw, ac unrhyw fath o ryw y tu allan i briodas, yn annerbyniol mewn Islam.

quote
Bydded i’r rhai nad oes ganddynt y modd i briodi gadw eu hunain yn ddiwair nes bydd Duw yn rhoi iddynt y modd.Qur'an 24:33

Mae priodasau wedi’u trefnu yn arferol mewn rhai teuluoedd Mwslimaidd, pan mae rhieni’n rhan o’r broses o ddod o hyd i gymar priodas addas i’w plentyn. Mae hyn yn sicrhau bod priodasau’n seiliedig ar gydnawsedd yn hytrach na theimladau yn unig. Y syniad yw bod priodas wedi ei threfnu yn llai tebygol o ddod i ben gydag ysgariad.

Mae godineb yn cael ei ystyried yn bechod difrifol iawn. Mae’n cael ei weld fel math o ladrad:

quote
A pheidiwch â dod yn agos at odineb. Yn wir, mae’n ffieiddbeth ac yn ffordd ddrygionus.Qur'an 17:32

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod Mwslimiaid yn ystyried priodas fel sylfaen bywyd teuluol. Mae’n darparu amgylchedd sefydlog a diogel i fagu plant. Dim ond o fewn priodas y dylai perthnasoedd rhywiol ddigwydd.

Mae rhai menywod Mwslimaidd yn credu bod gwisgo dillad arbennig, fel y burkha, yn ffordd o amddiffyn eu hunain rhag cymdeithas maen nhw’n ei hystyried sy'n rhoi gormod o bwyslais ar faterion rhyw. Mae’n bosibl eu bod yn teimlo bod cymdeithas yn portreadu menywod fel 'gwrthrychau rhyw' ac yn rhoi gormod o bwyslais ar ymddangosiad corfforol menyw. Mae gwisgo’r burkha yn fynegiant ymarferol a chyhoeddus o wyleidd-dra.