Rhywioldeb

Mae gan fodau dynol gyfuniad o wahanol nodweddion. Mae’r rhain yn cynnwys nodweddion:

  • corfforol, sef y corff
  • ysbrydol, sef pethau sy'n mynd y tu hwnt i'r corff i roi teimlad dyfnach o fodolaeth
  • emosiynol, sy'n arwain y ffordd mae'r unigolyn yn ymateb i sefyllfaoedd, er enghraifft dicter, casineb
  • meddyliol, sef sut mae meddwl yr unigolyn yn gweithio ac yn ymateb
  • rhywiol, sy'n ymwneud â greddfau rhywiol, atyniad corfforol a ffyrdd rhywiol o ryngweithio â phobl eraill

Mae'r agweddau hyn i gyd yn sylfaenol i bersonoliaeth person. Mae gan bob unigolyn gyfuniad gwahanol, ond mae gan bawb ryw elfen o bob agwedd. Mae rhywioldeb yr un mor bwysig i'r unigolyn ag unrhyw un o'r nodweddion eraill, ac nid yw byth yn gadael yr unigolyn.

Heterorywioldeb

Mae 'hetero-' yn rhagddodiad Groeg sy'n golygu 'gwahanol.

Heterorywiol yw'r gair i ddisgrifio pobl sy'n cael eu denu’n rhywiol at bobl o'r rhyw arall.

Cyfunrywioldeb

Mae 'homo-' yn rhagddodiad Groeg sy'n golygu 'yr un fath'.

Cyfunrywiol yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio pobl sy'n cael eu denu’n rhywiol at bobl o'r un rhyw. Mae dynion sy'n cael eu denu at ei gilydd yn aml yn cael eu galw'n ddynion hoyw, a lesbiaid yw menywod sy'n cael eu denu at ei gilydd.