Casglu a chofnodi data

1

Dyma gwestiwn holiadur yn dilyn taith ysgol i Lan-llyn:

Cwestiwn holiadur yn dilyn taith ysgol i Lan-llyn

Pam fod hwn yn gwestiwn gwael?

2

Dyma gwestiwn a ofynnwyd i blant yr ysgol:

Cwestiwn y gofynnwyd i blant ysgol

Pam fod hwn yn gwestiwn gwael?

3

Sawl plentyn yn y dosbarth mathemateg sy'n berchen ar {40} DVD neu fwy?

Siart marciau rhifo

4

Defnyddiwch y tabl dwyffordd hwn i ganfod faint o fechgyn sydd yn y dosbarth.

Tabl dwyffordd

5

Defnyddiwch y tabl dwyffordd hwn i ganfod faint o blant llaw chwith sydd yn y dosbarth.

Tabl dwyffordd

6

Mae angen llunio tabl i ddangos data di-dor sy'n mynd o {0} i {10}. Pa arwydd ddylai fod yn lle'r seren *?

{0}\leq{pwysau}~\textless~{5}

{5}~{*}~{pwysau}\leq{10}

7

Mae angen llunio tabl i ddangos data di-dor sy'n mynd o {20} i {100}. Pa arwydd ddylai fod yn lle'r seren *?

{20}\leq{hyd}~\textless~{50}

{50}\leq{hyd}~{*}~{70}

{70}\leq{hyd}\leq{100}

8

Beth sydd o'i le ar y grwpiau di-dor hyn?

{llai~na~20}

{20}\leq{amser}\leq{50}

{50}\leq{amser}~\textless~{70}

{70}\leq{amser}\leq{100}

{mwy~na~100}

9

Dyma daldra disgyblion y dosbarth:

{150}~{167}~{141}~{156}~{160}~{177}

{169}~{166}~{159}~{153}~{163}~{165}

{164}~{171}~{176}~{155}~{161}~{165}

Faint o ddisgyblion sydd â'u taldra yn y grŵp {160}~\textless~{taldra}\leq{165}?

10

Yn ôl y diagram faint o blant sgoriodd {40} neu fwy yn y prawf?

Diagram brigyn a dail