Ymarfer grwpio data di-dor

Enghraifft o ymchwiliad

Question

Mae Carwyn yn cofnodi taldra \({30}\) o’i gyd-ddisgyblion. Dyma’i ganlyniadau isod:

Tabl yn dangos 30 o fesuriadau taldra

Copïa’r siart marciau rhifo a’i gwblhau gyda chanlyniadau Carwyn:

Siart marciau rhifo gwag
Siart marciau rhifo’n dangos canlyniadau Carwyn