Tablau dwyffordd

Gelli di ddefnyddio tabl dwyffordd i ddangos dwy set o wybodaeth.

Enghraifft o ymchwiliad

Gwnaeth Aled arolwg i ddarganfod faint o’i gyd-ddisgyblion sy’n llaw chwith. Mae ei ganlyniadau i’w gweld yn y tabl isod:

Tabl dwyffordd

Dyma enghraifft o dabl dwyffordd ac mae’n cael ei ddefnyddio i ddangos dwy nodwedd wahanol mewn arolwg.

Yn yr achos hwn mae’n dangos:

  • bechgyn a merched
  • llaw chwith neu llaw dde

Gelli di gael llawer o wybodaeth o’r tabl hwn. Er enghraifft, gelli di weld bod dau fachgen llaw chwith yn y dosbarth. Gelli di weld hefyd fod \({13}\) o ferched yn y dosbarth (\({1}\) llaw chwith a \({12}\) heb fod yn llaw chwith).

Question

Faint o blant llaw dde sydd yn y dosbarth?

Mae \({14}\) o fechgyn llaw dde a \({12}\) o ferched llaw dde, felly \({14}+{12}={26}\).

Question

Faint o blant sydd i gyd?

Mae \({29}\) o blant i gyd.

Dyma gyfanswm yr holl rifau yn y tabl.