Marciau rhifo

Mae marciau rhifo’n ffordd o gyfrif sy’n defnyddio grwpiau o bump.

Gelli di gofnodi dy ganlyniadau mewn siart marciau rhifo, fel hyn:

Enghraifft o siart marciau rhifo

Fel rwyt ti’n gallu ei weld, mae defnyddio grwpiau o bump yn ei gwneud hi’n haws gweld y cyfanswm.