Holiaduron

Dyma esiampl o gwestiwn holiadur. Pam fod y cwestiwn yn anaddas?

Cwestiwn 1

Wyt ti’n cytuno mai Wrecsam ydy’r clwb pêl-droed gorau yng Nghymru?

Mae hwn yn gwestiwn gwael gan ei fod yn arwain y person sy’n ateb. Gwell cwestiwn fyddai:

Cwestiwn 2

Pa glwb pêl-droed wyt ti’n feddwl ydy’r gorau yng Nghymru?

Mae Cwestiwn 1 yn dangos tuedd, ac mae hyn i’w weld yn aml mewn holiaduron gwael. Mae tuedd yn gallu amlygu ei hun hefyd wrth ofyn cwestiwn mewn lleoliad arbennig. Byddai gofyn pa glwb pêl-droed ydy’r gorau yng Nghymru, ar bnawn dydd Sadwrn tu allan i stadiwm pêl-droed Caerdydd yn siŵr o gael ymateb gwahanol iawn i ofyn ynghanol y ddinas ar fore dydd Llun.

Hefyd, er mwyn cael darlun cwbl deg, dylid gofyn y cwestiwn ar draws ardal eang, ee Cymru gyfan.

Felly, mae angen bod yn ofalus wrth ysgrifennu cwestiynau ar gyfer holiadur.

Gall cwestiwn fod yn anaddas am resymau eraill hefyd:

Cwestiwn 3

Diagram i ddangos darn o holiadur

Yn yr achos hwn, pa flwch ddylai plentyn \({10}\) oed ei nodi?

Rhaid gofalu bod unrhyw opsiynau sy’n cael eu cynnig gan yr holiadur yn ystyried pob unigolyn.