Sut mae lleihau’r risg o gael firws?

Ffyrdd o leihau’r risg o firysau cyfrifiadurol, er enghraifft diweddaru meddalwedd gwrthfirws.

Mae’n bosibl atal firysau drwy gymryd rhagofalon synhwyrol, gan gynnwys:

  • cadw dy system weithredu yn gyfredol
  • defnyddio meddalwedd gwrthfirws gyfredol
  • peidio ag agor atodiad ebost os nad wyt ti’n ei ddisgwyl ac yn gwybod o ble mae wedi dod (mae llawer o weinyddion ebost yn sganio ebyst â meddalwedd gwrthfirws ar ran y defnyddiwr)
  • peidio â gadael i ddefnyddwyr eraill ddefnyddio eu cof bach ar dy system
  • llwytho ffeiliau i lawr o wefannau cyfrifol yn unig
  • osgoi meddalwedd o ffynonellau annibynadwy

Mae meddalwedd gwrthfirws yn gallu archwilio ffeiliau cyfrifiadurol ac atodiadau ebost i edrych am firysau, a dileu unrhyw rai mae’n dod o hyd iddyn nhw neu eu rhoi mewn cwarantin.

Mae’n ymarfer da i wneud copi wrth gefn o dy ddata yn rheolaidd. Os bydd firws yn achosi niwed i dy ddata, galli adfer y ffeiliau sydd wedi’u niweidio o gopi wrth gefn.