Leasachaidhean nan Làbarach - An Stàit Shochairean (1945-51)

Dealbh de loidhne-tìm air a’ chuspair Breatainn san Nuadh Linn, An Riaghaltas Làbarach agus An Stàit Shochairean